Zaterdag 2 december 1916

Weder een weinig minder mist.

Geen nieuws van den oorlog.

De Smokkelaars moeten weer inkomende rechten betalen. Er zijn nu twee Duitsche Douaniers op het kantoor te Meersel.

Deze laatste dagen hebben de soldaten veel rond geloopen bij alle boeren en gaan zien of er geen graan of aardappelen aan de verkens gevoedert worden in de bakken, in de koeketels ’s avonds of men geen graan spuiste. Ook of men de kiekens geen graan of haver voederde. Eenige zijn gesnapt. Het is streng verboden. Bij mij is er nog niets gemeld of er gesnapt zijn.

Woensdag 29 november 1916

Mist, zuur, donker, zeer koud. Geen nieuws.

Zondag is een Duitscher over den electrieken draad gesprongen. Op zijn zokken naar Zundert. Drij velo mannen achtervolgden hem. Toen die aan de grenzen kwamen was hij al over de grenzen en wenkte de Duitschers al, maar die dropen af. Hij was bediende uit eene cirk. en het was zijn schoonste sprong die hij ooit gedaan hadt, verklaarde hij.

Twee hollandsche hulp Commiezen hielden gsiteren 50 Smokkelaars aan. Men kon den buit op geen twee karren laden. Hier achter liepen in rij de Smokkelaars tot Strijbeek. Daar is een verbaal opgemaakt. Kloeke mannen, eene uitzondering.

Nog altijd is er schrik onder het volk voor het mede nemen. Volgens de straat zijn er al mannen van Hoogstraeten en Minderhout die moeten gaan werken aan het stellen van pindraad aan de vaart en het maken van loopgraven. Van Willebroek zijn er 250 man mede genomen zonder afscheid van hunne familien.

Vandaag om 9 uren was het lijkdienst voor Adriaan Van Gils, zoon van Sus Van Gils. Minder volk, daar zijn volk Smokkelaars voor den … zegd men.

Maandag 27 november 1916

Voormiddag schoon weder. Namiddag mist, zuur.

Van oorlog weinig. De Romeenieers moeten terug voor de Centralen en Bulgaren. Men spreekt veel over mede voeren van Jongelingen naar Duitschland. Men schrijft werkeloozen, maar men neemt ook werklieden. Overal in alle landen protesteert man en laakt men die handelingen.

Een jonge Meerlenaar, Vinckx Frans, van Cees, was knecht op het Collegie en wilde over den draad. Is aangehouden als vluchteling in omkooping. Sedert 14 dagen niets meer van hem gehoord.

Zondag 26 november 1916

Redelijk weder.

Hoor niets meer van den oorlog.

Vroeg zaten de Duitschers al op den toren te meten.

Gepasseerde nacht zijn er een massa smokkelaars op de Dreef gekomen. Gisteren morgen trokken de smokkelbazen met 44 duizend franken naar Breda of Rotterdam om te laten wisselen. De smokkelaar wil alleen maar hollandsch en de smokkelbazen ontvangen alleen marken. De gulden staat in belgisch geld 3.12 fr.