Maandag 27 mei 1918

Droog schraal.

Geen oorlognieuws.

Verschillende plakkaten over graan enz.

De vrouw van Ad. Jacobs is naar het Pasambt geweest om nieuws van hare man. Antwoord: de man is in Antwerpen, is goed, heeft niets noodig, zal wel schrijven dan moogt gij antwoorden.  Komen wederom bij mij om hulp, maar hij is uit ons dorp en uit de leutnant zijne handen. Het vonnis af te wachten.

Donderdag 23 mei 1918

Rond de middag wat regen.

Van oorlog geen nieuws. Deze morgen om 2 ½ uur was hier een vliegmachien te hooren en te zien, het stevende over Meir, richting Antwerpen. Later om 3 ½ uur passeerde een in andere richting naar Tilburg, dat was een Duitsch, geel licht (Engelsche en Franschen hebben rood licht) ook de wachten) en dat is te Oosterhout geland, vier officieren geinterneerd, er hing nog eene bom aan, van 250 met. De nieuwe Duitsche vliegmachienen hebben eene vlucht (vleugelen) van 40 meters.

Sedert 21 Meert, hebben Franschen en Engelschen meer dan duizend Duitsche vliegmachienen ten gronde gedreven en vernietgd NRC.

Noch de dochter en schoonzoon Caron, subsitut, hebben de begraving te Breda mogen bijwonen van wijlen burgemeester V. Van Hal. Streng. Wij lezen in de Kempenaar, dat de grenswacht van Meerle, het nieuws van de dood van V. Van Hal naar Turnhout telefoneerde, ook aakelig nieuws, meer wisten ze ook niet. Heel Turnhout wist het dien avond (13 Mei). Droevig voor de familie.

Maandag 20 mei 1918

Hetzelfde droog weder.

Van oorlog geen nieuws.

De smokkel verminderd veel. Ieder smokkelbaas werkt op eigen hand, geen compagnie meer. Men slaat een nieuwe belasting op de suiker 300 frank per 100 kilo voor gewoon gebruik, 150 frank  per 100 kilo voor brouwers, 50 frank per 100 kilo voor honingmakers en familie, dat telt nogal. De tabakteelders krijgen hun geld, maar weinig. De gewoone tabak  kost 15 frank de kilogram, nu betalen de aanslagers 2 frank de kilogram en trekken allen wat af voor stelen, nat enzovoort. Allen 10, 25 , 50, 75 tot 90 % er zijn er bij die niets trekken en van 2 centimen en 10 centimen, dat is ook een strooperij.