Zaterdag 30 september 1916

Schoon weder, soms abuis met de datums er zijn geene almanakken nu.

Van oorlog veel geschut, dag en nacht. Ik hoor het in mijn bed en bijzonder boven een kelder, beerput is het zeer goed hoorbaar.

Boter is nog altijd van den ouden prijs. Is maar uitbetaald aan 4 frank 90 voor boerenboter 5 frank 80 van melkerijboter. Vee mag er geen door de versperring alle weken komen er 400 Hollandsche brooden, goed wit brood, geloof 0.64 frank. Peer Mertens haalt het nu ook voor Meir en Minderhout.

Vrijdag 29 september 1916

Goed schoon weder.

Veel goed nieuws van den oorlog. Den Franschen en Engelschen hebben allen vele vorderingen gemaakt; Combles, eene kleine goed versterkt stadje, is ook ingenomen met 4 à 5 duizend krijgsgevangen. Chiepral ook eene versterkte plaats is ook ingenomen te samen zijn er nu 43 dorpen bevrijdt, een bewijs dat ze er door kunnen, dit moeten nu de Duitschers zelfs bekennen.

Verder is er geen nieuws in Meerle als plakkaten, verbod van vlieger op te laten zelfs de kinderen, 300 mark boet. Zwavel opgeven. Nu dan loopen Duitschers over, gisteren nog een te Casterlé. Hij was 35 jaar op wacht en Duitschland heeft verloren. Ik laat me niet doot schieten zegde hij.

Woensdag 27 september 1916

Zeer goed weder, geen zon, regenachtig.

Weinig nieuws van den oorlog als veel geschut en de bondgenooten maken altijd nog voortgang. Rond Combles Peronnes.

Vandaag weinig bezoek gehad. Alleen gaan zien om den boterprijs te regelen. Melken 6 frank, boeren alleen 5 frank per kilo dit is te schadelijk voor Meerle.

Julia en Adele en Livine naar Breda geweest, goede reis gehad.

Dinsdag 26 september 1916

Schoon weder, zomer.

Er zijn 12 Zepelins boven Londen geweest. 1 is in brand gevlogen, en alles dood, de andere is geland. 25 man gevangen genomen. Er zijn in Londen 25 man gedood en 90 gekwetst.

Deze morgen kwam men mij uit het bed halen, om te vernemen naar 4 jongens van Meerle. Van Ginneken, knecht bij P Van Dijck, Knevels, Helemont knechten en een Vermeeren Voort die al met 3 aan het front zijn, beschuldigd van te hebben willen dienst nemen in het Belgisch Leger. Dat is wel waar. Ze zijn in Breda maar ouders en familie zijn ze gaan terug halen, maar nu weten het de Duitschers. Ik wist van niets. Willende ze nu nu maar naar Holland loopen want men zal ze opscheppen dat is zeker, maar hoe gedaan.

De vuile smokkelaars gaan alles verraden. Verraad. Broedermoorders. Slechte Vaderlanders.

Maandag 25 september 1916

Zeer schoon weder.

Weinig nieuws van den oorlog.

Ik ben vandaag naar het Pasburo geroepen. Er waren er aangehouden, om rond 8 uren op de straat te spelen met een mond harmonika (kinderspel). Louis Vermeeren kwam los zijn pas was niet in regel. Ik dacht dat het was om over de boter te spreken, J.V.D. Heuvel moest er ook komen.

Vandaag is de eerste boter uit betaald à 4.90 de k. Er geraakt geen vee weg. Het botermelk is nu 5 centen op de Melkweg, dat is ook woekerprijs voor de werklieden, de boeren kennen geen broederliefde.

Tegen avond kwam een jager en een Neuser, uit het Pas bureau mij vragen, waar die jongelingen woonden die gisteren aangehouden en deze morgen door mij waren vrij gelaten. Ik wees hun de ouders en een uur daarna waren ze aangehouden. Men wilde mij de redens niet zeggen. Louis Vermeiren, en Gaston Claude.

Zondag 24 september 1916

Schoon, droog, zonnig.

Van oorlog weinig nieuws. Josef schrijft uit St. Méen, Ille et Villaine. Bij Rennes dat hij daar in het Gasthuis ligt, was al eenige dagen ziek aan het front geweest. Zijn brief was geschreven den 5de September is in ons bezit den 23 September. Hij was nu beter hadt eene buikvlies ontsteking en was 10 kilog verlicht. Heden gaat Julia, naar Baarle om hem te schrijven en eene kist sigaren op te zenden. Ze waren goed te huis gekomen. In Baarle is er geen oorlog, de Belgische vlag steekt altijd uit op de publieke gebouwen.

Zaterdag 23 september 1916

Uitstekend, zeer schoon weder.

Wij hooren aanhoudend schieten. Dag en nacht zware slagen. Er is altijd nog vooruitgang.

Hendrik Bartolomeeuwsen moest naar Baarle N. komen om een pas om zijn toemaat te hooien, maar toen hij ginder was nam men hem gevangen daar hij verleden op verboden terrein was geweest, dat moest met zitten vereffend worden. Dat viel Dirk tegen. Express gedaan door de Hollaners

Ik heb gisteren ook ter dege moeten krakeelen, aan de Vonder, er mocht geen belgisch paard op Nederland komen en 30 meters van de grens op den steenweg afgebroken zoo dat ze de haver moesten dragen. Nu zijn de Comiezen weg, en laden wij van de een op de ander kar. Veel geloop.

Donderdag 21 september 1916

Beter weder, wat zon

De Franschen en Engelschen gaan goed vooruit, hebben al 38 dorpen gewonnen.

Vandaag is opname gedaan der noteboomen ter plaats. Wij brengen het ration bloem op 200 gram voor de boeren en burgers die hun eigen graan (100 gram per dag) dat geeft 80 gram meel, de mulder moet het met de hand builen, de andere menschen krijgen 250 gram bloem per kop en dag.

Alle dagen en nachten aanhoudend geschut aan de Somme Yzer.