Zaterdag 20 oktober 1917

Schoon weder.
Geen nieuws als alle dagen en nachten aan houdend zwaar geschut. Wij hooren het snachts int bed.
Er zijn te Baarle uitgevoerd 300 duizend sigaren voor Strijbeek, door Jansens Bruyndonck van Baarle Nassau. De Belgische bezetting wist van de zaak, en toen ze naar het hoekje wilde rijden moesten ze passeeren over eene strook Belgische grond en daar wierden ze aangeslagen als bestemd voor de vijand Duitschers, waarde 30 à 40 duizend franken.

Vrijdag 19 oktober 1917

Schoon weder, wij hooren nog veel en zwaar geschut.
Men levert veel wol, rond de 300 Kilog in Meerle, van 1.50m tot 2.50 – 3.50 – 4.50 mark per Kilog., in Meir maar 62 Kilog., maar er volgen huiszoeking. Alles ging goed, het waren makkelijke mannen.

Wij ontvangen gisteren een lijst om in te leveren van de landbouwers, waar te veel graan in juni gevonden was.

30 mark boete of 3 dagen hecht
Louis van Dun, Elsakker
Adriaan Vermeeren,Heerle
Corneel Stoffels, Dreef
J. Snijders, Dreef
Adriaan Jacobs, Slikgat
Van Alphen F, Oosteneinde
Broosen Jaak, Oosteneinde
Van Gestel Frans, Elsakker
Karel Peemen, Klein Eissel
Karel Brosens, Groot Eissel
Ambroos Verheyen, Groot Eissel
W. Brosens, Groot Eissel
Jaak Jansen, Groot Eissel
(14) Jan Brosens, Groot Eissel

50 mark boete of 5 dagen hecht
W. Bartolomeusen, Heerle
Jan Bartolomeusen, Heerle
Josef Vinckx, Meersel
Jan Leemans, Oosteneinde
Henri Mertens, Dreef
Ant van Alphen, Dreef
Wed. Kleiren, Klein Eissel
Corneel Meeuwsen, Dorp
Karl Jacobs, Elsakker
Jan Verschueren, Klein Eissel
Mathijs Vincks, Groot Eissel
G.Vorselmans, Groot Eissel
(27) Chris Huybrechts, Groot Eissel

Jan Jacobs, Elsakker, 70 mark of 7 dagen hecht
B. Voeten, Klein Eissel, 70 mark of 7 dagen hecht
Frans Heindrickx, Schurenaard, 100 mark of 10 dagen hecht
Jan Oomen, Dreef, 100 mark of 10 dagen hecht
Henri Willemse, Elsakker, 150 mark of 15 dagen hecht
Jaak Michielsen, Elsakker, 200 mark of 20 dagen hecht
Frans Gijsbrechts, Schurenaard, 300 mark of 20 dagen hecht

Wegens nicht anmeldung des Roggenuberschüsses.
(Kantlijn: De waarde van het koorn is hun terug betaald door oogst commissie die 20 1917 boete niet teruggekregen)
Gerard Vermeeren, Heerle, 100 mark of 10 dagen hecht
Leopold Braspennings, Heerle, 300 mark of 20 dagen hecht
Christ Martens, Rooy, 200 mark of 20 dagen hecht
Frans Ooie, Rooy, 300 mark of 20 dagen hecht
Josef Van Boxel, Dorp, 50 mark of 5 dagen hecht
Josef Peemen, Klein Eissel, 200 mark of 20 dagen hecht

Wegens nicht aflieferiung der vorgeschriebenen Roggenmenge.
Deze somme van 3210 mark zijn door de Verldwachter opgehaald om zaterdag op Pasambt te betaalen.
Deze namiddag kwam Leutnant Schmiele bij ons. Het eerste goed nieuws, was dat hij mij de boete 2000 mark, die ik op 7 october betaald had, terug betaalde. Ik was te vrede.

(kantlijn: Lisbeth hadt zijnen bijstand ingeroepen daar C. Vlaminck eene dommiele bewijs kwam eisschen buiten mijne weet.) Hij sprak nog over eene Lisbeth Huybrechts, welke te veel kennis gehadt hadt, en nu een zoon hadt, die te Rotterdam geboren was Fritz. De soldaat was zijn vader ook Fritz, was gevallen en hij vroeg bescherming voor dat kind. Vader Huybrechts, meende het een vluchteling. Ik kon het hem niet weigeren, in dit oogenblik. Ik sprak mij ook van feldwebel Witzick, de held van Ida Martens, vader heeft mij een brief laten lezen, waar in hij (Witzick)¸ 300 mark terug vroeg die hij aan Martens hadt geleend. Die brief kreeg hij van Hersch en Schilling beambten in de statie. Het was afzetterig, ik raadde Jan aan niet te betalen.

Woensdag 17 oktober 1917

Goed weder, geen nieuws.
De Russen wijken in de Oostzee, die mannen doen niets meer, dat deugt. Ontvang, vaandaag opgave der boeten, van de boeren waar nog overschot van graan en meel gevonden was, in juni 1917, ruim of 3200 mark boete.
Er zijn van de paardedieven gekend Piet Bemd Zundert, Jaan Kleys (de groote) van Breda, aan Parlefliet Ulikoten, grens wachter, mede gedeeld. De major valsche is al in Meersel gevlucht, (Simms, Breda)

Maandag 15 oktober 1917

Goed weder.
Van oorlog weinig nieuws, om vrede geen Kans. Engelsche, Fransche en Amerika’s ministers en beroemde staatslieden doen allen redevoeringen, dat ontruiming der bezette gebieden, vergoeding voor België, teruggave van Elsas-Lotharingen, de eerste daad moet zijn voor er spraak is van vrede.
De Duitsche staatsecretaris Külmann: geen voet grond word afgestaan, van Belgie geen woord. Dus maar vechten, tot het bittere einde.
Vandaag 15 October is het drij jaar geleden dat ik voor de Duitschers als parlementaire moest marcheeren, een kwade positie die nog goed afliep. Het hadt mij het leven kunnen kosten. De Belgen waren niet kordaat genoeg geweest.

Zaterdag 13 oktober 1917

Goed weder, het heeft deze nacht veel geregend. Weinig nieuws.
In Holland staan meestal de treinen stil, goederen mogen er niet meer vervoert worden. Handelstelegrammen ook niet meer met het buitenland (binnen weet ik niet). Dus zal maar een enkel posttrein meer rijden. Alles zeker door kolennood.
Wij ontvingen gisteren avond 60 ton kolen maar duur, men sloeg ze nog met 3 fr. op per ton zeker, 125 fr. de 1000 K of ton, maar toch was men er op uit, en alleman liep met zakken 300 Kilog. ieder huisgezin.
Wij moesten wederom 400 mark betalen voor 10 ton voor de soldaten van het Pasambt. Op voorhand betalen voor onze bezetting.
Gisteren heb ik de staat opgemaakt van de landbouwers die gronden in Holland bebouwen. Van Meerle:
totaal land en weide = 71.80.00 hectaren
(schatting) Mestof nodig = 34500 K kainiet
(schatting) “ “ = 28 700 K superphosfaat
(schatting) “ “ = 10 000 K kalk
Op 11 october opgezonden met een bewijs van den burgemeester van Chaam, dat de vruchten uitmochten. Zoo is het ook bekomen van Baarle – Ginneken. Stikstofmesten zijn er geene, soms eenige honderde kilog. sulfate & ammoniaque, aan 72 fr%, dat is goed koop, komt van het comiteit Tuin en Landbouw Antwerpen, zeker uit het Gazfabriek.
Heden om 5 uur namiddag hoorden wij een zwaar gegons en over Minderhout zagen wij tegen eene zwarte buihemel drij vliegmachienen koersen die over Wortel en Hoogstraeten vlogen en zweefden. Een er van wierp licht en kleur ballen uit, en daarna landen ze op het voetbalplein van Hoogstraeten aan de Pint. Ze bleven daar vernachten, hun doel onbekend. Hier in Meerle goed gezien en gehoord.

Vrijdag 12 oktober 1917

Goed weder, soms eene bui. Weinig nieuws.
Wij verdeelen vandaag een partij klederen die als gift van het comiteit gekomen zijn. MadamGommers en mama helpen. Er komen zes wagens kolen, ze waren gekocht aan 9 fr. maar nu gisteren slaan ze 3 fr. op per ton, met terug werkende kracht, bij besluit der kolenmijn bazen.
Voor 10 ton kolen voor de Duitschers moeten wij ook 400 fr. betalen, dat valt allemaal op Meerle.
Vandaag wierden er 4 zakken mosselen verkocht in de zaal.