Vrijdag 10 december 1915

Warm ruw weder. Het heeft dezen nacht veel geregend.

Van oorlog niets te melden als oud nieuws?

In Meerle den gewoonen gang. Militairen zoeken nog al naar inkwartiering, maar trekken er nog eens uit als het niet naar hun zin is.

Men betaald nu de aardappelen aan 8% fr. De eyeren slagen af.

Hendrik Bartolomeeusen heeft ook eene zieke koe, zegt mij de vader (wij zullen nazien of het muilplaag). Tot morgen vroeg.

Vandaag zijn er 1202 k. mais, 5000 kilog zemelen verkocht. Van onzen aankoop goederen in Holland hooren wij niets meer. Dit is al het nieuws.

Men brengt mij 2 beeldekens van Dirk den Hoed op 7 Dec. te Baarle Nassau begraven.

Redelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *