Woensdag 26 april 1916

Schoon weder, warm.

Van oorlog weinig nieuws. Italië heeft eenen berg genomen. Rond Verdun weinig strijd. Duitsche winsten zijn weer in Fransche handen. De Amerikaansche nota bijna (ultimatum?) is het voorwerp der gesprekken. Men keurt overal in Brazilie Spagne de oorlogstrijd met duikbooten der Duitschers af. Holland (smokkelmannen) zijn tegen Engeland gekant, zal het zoo blijven, nu boort hij weer een hollandsche boot de Berkelstroom in de grond. Als men Engeland niet te vriend houdt in Holland krijgen ze niets meer over zee.

In Casterlé is veel gesmokkeld door Hollandsche boeren en de Duitschers kochten en brachten het over den draad (10 minuten) die hoeven niets te hebben van geschrift, daar is men er nu zoo streng geworden. Zondag maakte men proces tegen de Halsche kerk gaanders. Holland komt vrijwillig te laat. Zonder Engeland hebben ze niets.

Ik ben gisteren naar Chaam geweest om het boeren te regelen, en een brief te schrijven aan Josef van Kerkstraeten = Josef Van Nueten. Piet Broekmans was bijna gek. Vrouw kwam schreeuwen, en verzocht mij met Piet nog eens te probeeren om de 100 gulden terug te krijgen. Ik deed het en met Piet naar het Pasambt.             Ik begon daar uit te maken dat Broekmans geen geld uitvoerder was, maar een geld haalder in Holland, dat hij Hollander dat recht hadt.   Leutenant was van meening dat allen eender waren, ik ontkende dat. In militie en controle zijn de echte Hollanders vrij, vele in Meerle. Dat kon hij niet aannemen, maar het is zoo, nu na lang discuteeren (Piet moest buiten blijven) zal ik hem toch wel geraakt hebben, en hadt hij schrik van den Hollandsch consul in Antwerpen. om 9 uren kreeg hij tijding het terug te halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *