Maandag 27 november 1916

Voormiddag schoon weder. Namiddag mist, zuur.

Van oorlog weinig. De Romeenieers moeten terug voor de Centralen en Bulgaren. Men spreekt veel over mede voeren van Jongelingen naar Duitschland. Men schrijft werkeloozen, maar men neemt ook werklieden. Overal in alle landen protesteert man en laakt men die handelingen.

Een jonge Meerlenaar, Vinckx Frans, van Cees, was knecht op het Collegie en wilde over den draad. Is aangehouden als vluchteling in omkooping. Sedert 14 dagen niets meer van hem gehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *