Dinsdag 2 oktober 1917

Schoon weder, zeer droog.
Van oorlog weinig nieuws. Alle de ministers hebben gesproken, maar geen schijn van vrede. Overal is men misnoegd dat de vijanden niets verklaren over ontruiming en schadevergoeding voor Belgie. Men lacht zelfs dat de Paus, nu spreekt van vrede en broederlijkheid, maar waarom niet gesproken, toen men Belgie uitmoorde.
Jufr. Cavell en Kapitein Fryatt fussilieeerde enz. Zie NRC einde sept. Vrede zoo ver mogelijk.
Vandaag was het veemarkt, er waren 190 stuk, maar 59 verkocht, prijzen zijn verminderd en dat nemen de boeren nog niet aan.
Leutnant Schmiele kwam bij mij om over koelen verkoop te spreken. Peer Mertens als verkooper alleen aangeduid.