Woensdag 3 oktober 1917

Deze nacht een bui gehadt, het doet goede.
Wij hebben geen nieuws van den oorlog.
Vandaag was het peerdemens terug te Meir. Het was maar controle zegde men, maar toe wij daar waren, zegde de veeartsen dat ze wat peerden moesten mede nemen, dat men ze dringend noodig hadt, maar geen onder de drij jaren. Men nam al dat paste, in Meerle 15, Minderhout 8, Meir 7. Wij moesten er veel te veel afgeven, maar wij waren de laatste. Het was de aankoop commissie niet, ook namen ze de paarden mede, geven geen geld, geen bewijs of niets. Ik als oudste burgemeester ben voor het voituur gegaan en de reden gevraegd. Kortelings zal het geld komen op het Pasambt. Er waren boeren die weenden.
Niemand weet iets van de prijzen. Overwonnen land.
Dynsdag bij de bedeeling van inlandsche bloem zijn de boeren en burgers die zelfs graan gewonnen hebben voor de eerste maal uitgesloten. (Kantlijn: In Meerle kregen ze nog Hol. meel aan 1 fr. de kil.) Dus 7.700 Kg. koorn per man en per maand met 190 gram patatten per dag. Weinig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *