Zaterdag 6 oktober 1917

Altijd regen en wind.
Van oorlog geen nieuws.
Er zijn vele canadas geveld, veel meer als 100. Vandaag losten wij phosfaat. De kinderen Vermeeren laden drij drijwielkarren, reden langs kiekenfabriek naar huis, maar voerde de wagens eenige meters op het Hollandsche. Leutnant Schmiele heeft ze daar gevonden en aangeslagen, dit komt hij mij zeggen als verkooper en verantwoordelijk. Lelijke zaak voor mij die niets te maken hadt met den smokkel.