Woensdag 10 oktober 1917

‘s Morgens schoon weder, later weer regenachtig.
Geen nieuws.
Ik ben vandaag naar Burgemeester van Chaam geweest tot invoer mestof, en voor de passen gezorgd en laten teekenen bij de kapitein aldaar. Die passen duren altijd maar veertien dagen in Holland, eene maand bij de Duitschers. Dat is nog al bezwaarlijk. Bij Blueykens geweest portret. In Chaam was het druk op het gemeenthuis, men geeft daar zoo als elders kaarten voor rijst, voor petrole, om koorn te zaeien, om te dorschen, nog al erger als in België zag ik daar.