Vrijdag 12 oktober 1917

Goed weder, soms eene bui. Weinig nieuws.
Wij verdeelen vandaag een partij klederen die als gift van het comiteit gekomen zijn. MadamGommers en mama helpen. Er komen zes wagens kolen, ze waren gekocht aan 9 fr. maar nu gisteren slaan ze 3 fr. op per ton, met terug werkende kracht, bij besluit der kolenmijn bazen.
Voor 10 ton kolen voor de Duitschers moeten wij ook 400 fr. betalen, dat valt allemaal op Meerle.
Vandaag wierden er 4 zakken mosselen verkocht in de zaal.