Maandag 3 december 1917

Wij vinden ’s morgens eene witte laag sneeuw. In den dag komen er nog sneeuwvlagen. Altijd zeer zwaar geschut dag en nacht. Altijd het zelfd enieuws uit Rusland. In de vreemde landen wil men de regeering van leider Lenin niet erkennen, dit is nog een goed teeken. Blijven deze mannen aan het bewind dan is het staat bankroet in Rusland.

Den Duitschen Mark liep op een dag 1,5 gulden omhoog, staat nu al 37,5 g. voor 100 mark. Over eene maand was het 29 g. voor 100 mark.

Op 28 Nov. is Cees van Gils smokkelbaas en getrouwd, hij heeft 60 duizend franken moeten leggen aan den schoonvader C. Mertens van Meir, eer hij ze kreeg. De zangers wilden in de kerk niet zingen voor hem, hij kon geen kok krijgen, moesten koud maal houden alhoewel men 50 fr. per dag voor loon wilde geven. Eenige Duitschers waren op het feest, men heeft groote uitgaven gedaan aan champagne, cognac enz. voor duizend marken, al den smokkelrommel van Meerle en Dreef waren ter feest. Het was 3 dagen bruiloft. Groote lui hé.

In Ginneken stonden ingepakt voor St Nicolas voor den nieuwen rijken van de Dreef, 3 poppen ieder van 15 gulden = 52 fr per stuk, voor hunne nakomelingen. Ze kennen geen waarde van geld. Gare la bomme, als den oorlog uit is, hoor ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *