Donderdag 31 januari 1918

Hetzelfde weder.

Geen nieuws. De vrede onderhandelingen zullen geen nut opleveren. De russische afgevaardigde Trosky stuurt maar aan op de sociale beginselen, socialiste anarchisten beginselen, en wil het Duitsche volk maar wakker maken en zich spiegelen aan Rusland. Het is een wolf in den vrede schaapstal. Keizers en Koningen, Meesters en Kapitalisten weg. Het volk en zijn volk, meester, meester van de beurs.

Woensdag 30 januari 1918

Schoon weder. Snacht wat vorst.

Van oorlog weinig nieuws.

Vandaag bij ons vergadering van Lt Schmiele en de burgemeesters plaatselijk dag orde. Geen merkelijk nieuws of bevelen.

Vandaag om 6 u sm stierf Cathoke Mertens. 82 jaar, zuster van Josef Mertens, zacht en kalm zonder doodstrijd, vroeg nog koffie 5 minuten voor haar dood. Vrouw Kie Mik paste ze goed op en bleef er dag en nacht. Onze Martha was er ook veel bij voor onderstand. Ze leefden samen, stierven bijna samen en liggen dicht bijeen begraven – R.I.P. type: echte Meerlsche Zeden.

Maandag 28 januari 1918

Schoon weder. Wat minder geschut. De ministers en groote mannen houden redevoeringen overal, maar alleen woorden.
De Vlamingen roeren ook. Op 20 January is de Brussel de politieke zelfstandigheid uitgeroepen, burgelijke en politieke scheiding. De Raad van Vlaanderen heeft bedankt en zijn beroemd voorzitter Dr P. Tack, algemeen secretaris A. Brys, Buitenlandsche Zaken A.T.M. De Jongh, Binnenlandsche Zaken K. Heyndrickx, landbouw en openbare werken T. Vernieuwe, Wetenschappen en Kunsten J. De Decker, Justitie F. Heuvelmans, Financien L. Meert, Nijverheid en Arbeid E. Verhees, Nationaal Vervoer D. Aug. Borms, Posterijen Rel. Zeewezen F. Brulez. Het bureel van den R.V.V. Jos Van Den Broeck, W. De Vreeze, W. De Vreeze, De Klerck, De Keersmacker, Kwester (?), L. Masfranck. 22 December besloten.

Vrijdag 25 januari 1918

Uitstekend, warm, mooi weder. Echt Mei weder.

Geen nieuws van den oorlog, als veel geschut. De ministers houden maar redevoeringen. De duitsche Rijkskanselier aanziet Belgiës toestand te regelen met de vrede onderhandelingen die komen zullen. Fransch bezet gebied is een vuistvaste pand in Duitsche handen en men zal ze niet lossen voor dat alle gebied der Mindenrijken zal terug gegeven worden (Wat is dat? Zijn dat de Colonien, Palestina of zoo wat?) Elsas Lotharingen nooit afstaan, 70 à 80% der inwooners spreken Duitsch zegt hij. Dus nog al at verschil te vereffenen eer de Vrede zal komen.

Ik ben naar Chaam geweest. Geene moeite gehad, maar ik heb 4 passen. Voor andere zijn de Hollanders lastig. Men eischt duitsche toelating. Die geven geen zonder een verklaring van Burgemeester, noodzakelijkheid en betrouwbaarheid. Dus weer alle dagen geloop om passen.

Dinsdag 22 januari 1918

Droog weder, warm.

Veel werk. Wij lossen mestoffen, vele honderd zakken.

De Constituante in Rusland heeft maar eenige uren gezeteld en is al ontbonden en door de mannen van het bewind uiteen gejaagd. Het worden vecht partijen.

De coupons de Staats schulden worden toch niet meer voldaan of niet meer de bergen van den Staat. Alle goud en zilver is aangeslagen in de banken. De particulieren kassen worden in de banken ook opengebroken. Er zijn hier in de streek ook vele slachtoffers. In Ulikoten zijn er vele, ook in Meerle. Jac De Kuiper, Jef Van De Zande, Kind Huybrechts. 30 duizend, zeker den eerste. Het is een zwaar verlies.