Zaterdag 2 februari 1918

Schoon weder. Veel winter ‘s nachts.

Weinig nieuws van den oorlog. Er is werkstaking in Berlin en in meer groote steden van Duitschland. In Berlin waren 250 duizend stakers. De eerste dag was alles kalm afgeloopen, maar nu zijn er slachtoffers gevallen.

Gisteren is Catho Mertens begraven met de Congregatie. Martha had ze aangezegd. Congregatie was dood sedert oorlog. Pastoor is er te zeer gerust in. Catho hadt het zelf gevraagd. Josef is met de Xaveranen niet begraven. Allen te lam, Paster ook.

Deze morgen kreeg ik bevel de goederen van Vlaminckx te bewaken. Sie werden hier mis ersuckt für ordenlicke bewackung des zuruckgelassenen Eigentums der Eheleute Vlaminckx Sorge zu tragen. Deze nacht hadden er twee Duitschers geslapen, maar nu zullen er familien slapen. De 2 te huis gelaten kinderen zullen bij de Meester eten en daar is een ijzeren gesloten kistje met het geld, ook de waarden van Jan Aerts. Jan Aerts verblijft veel in Chaam, maar nu is hij dezen morgen bij ons geweest. Hij durft niet meer blijven ter wille van den gevonden revolver.