Maandag 4 februari 1918

Schoon koud weder. Geen nieuws nog geen gazet.

Gisteren is de Luitenant in Meerle gezien in burger tenue. Verleden week verkocht A. Sch[r]ijvers en Marie Schrijvers hunne boerderij Ginnekenseinde aan Cees Jespers. Zaterdag verkochten kinderen Huybrechts hunne huizing in de Kerkstraat aan Toon Jespers.

Beide koopers zijn de handelaars smokkelaars, daar vele menschen niet zouden willen verkoopen aan zulke landverraders, maar bij dat ras geldt l’argent n’a pas d’odeur. Bloedgeld. Schande! Hunne wooning was hun opgezegd door A. De Smedt.