Woensdag 6 februari 1918

Goed weder.

Geen nieuws van den oorlog.

Voor ik naar Chaam ging vroeg ik in de Posthoorn  of ik niets moest zeggen aan Jan Aerts. Ja. Men vertelde mij dat te Chaam alles verkocht was. Ik kwam in Chaam, en het was zoo. De boerderij van Hend Michielsen Aerts en de weide van Jan Aerts en Vossenbosch ware n verkocht voor 16000 gulden, aan eene Jan Telag van Ridderkerk, en vandaag kwam hij terug, hadt hij gezegd op 2 february bij den koop, om de haaf over te nemen. Hij en een vriend namen als over (huismeubelen niet) voor 3250 gulden, en nu loopt de boerderij voor hem van af haden. Het is duur verkocht, en de man zal de heide niet kennen, maar de prijs zal hier minder zijn. Zoo heb ik daar vernomen, van de verkoopers, onzen eigendom wordt er weer al meer mede waard. Jan Aerts vertelde mij nog dat hij op 2 february bang geweest was, voor de Duitschers onder weg hadt hij dikwijls omgezien voor de zaak Posthoorn.