Vrijdag 8 februari 1918

Woest weder, regen, weinig nieuws.

Van oorlog niets.

Men smokkelt schoenen. In Holland kunnen werkmenschen een sterk paar schoenen koopen van de regering aan 7 of 8 guldens, eens per jaar (ze kosten zeker 15 gulden) nu die smokkelaars uit België gaan met kwade blokken, naar Breda en schieten daar een paar regeerings schoenen aan en dan krijgen ze van de handelaars 7 of 8 gulden winst, maar er worden er vele gepakt, en zelfs hunne velo af genomen, en ook de vele sokken die ze aan hebben om met die groote schoenen te kunnen gaan. Deze week waren er meer dan 150 paar. Louis Van Gestel heeft een paar dichte vet schoenen laten maken, bij A Theuns, 62.50 fr, het kan nog al.

Jan Van Gils, berouwhebbende smokkelaar, was weer hervallen, met 3 k.. over de Strijbeeksche Kaal te halen met zijn gezel Henri De Bie, De Wilde een hol. Commies betrapte hem, en Jan ging ’s anderdaag om inlichtingen maar er is ingepikt.