Zaterdag 9 februari 1918

Ruw weder, koud.

Geen nieuws van oorlog.

In Minderhout zijn er van de Mathieu aan gekomen en wij, van Jo De Kort, kijkt men alle dagen uit maar blijft maar weg. Men mag niets  zeggen, verklaren de vrijgelaten niet in hunne eer.

Vandaag zoeken de Duitscher naar haver, die er te weinig geleverd hadden. Weet geen uitslag.

Verleden zondag was te Antwerpen groote vergadering uitwerping van Vlaanderen ’s zelfstandigheid, maar ze hebben veel slaag gekregen, zonder de Duitsche politie kan er niets gebeur en ware het een 7de september van 1884 geweest.