Dinsdag 12 februari 1918

Duister, nat weder, met fijne regen. En zoo als vloed van Strijbeek, een fijne Hollander, boer zeer slecht, die zegde wacht U van fijne regen en van fijne menschen want ge staat voor verrassingen.

Alle man te biechten geweest, Pater Colombanus (Eekelaas) goed patriotische gepredikt en goed gezongen, dat is nog een bedienaar, nu wat zij de onze dan.

Daar het vastenavond is wil ik toch nog een spreukje opteekenen, van z. Piet van Haperen, spreekende van onze onderpastoor Bastiaens, toen die hier kwam in 1892, hij kon niets zingen, noch preeken, (het ging daar om wel voort). Nu zegde Piet met fijne spot: twee talenten bij een dat vindt men niet gaauwe, dat is een witte Merel.

Ik heb (3 uren) nog geene gazetten, dus geen nieuws.

Ik lees in het staatsblad:

Bij besluit van 24 January 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Jan Pieter van Roey tot burgemeester van de gemeente Rijkevorsel (prov. Antwerpen) benoemd.

Brussel, den 25 January 1918. Der Verwaltungschef fur Flanderen, get. Schaible. (kantlijn: in Meert overleden 1918)

Het zelfde in het Duitsch.

(kantlijn: N. 12, 8 February) Gesetz- und Verordnungsblatt fur Flandern

Later 4 uren

Vrede

In het blad van maandag 11 feb. 1918, avondblad NRC, lezen wij het volgde:

Brest-Litofsch 10 february (Wolfs) In de vergadering van heden heeft de voorzitter van de Russische Delegatie medegedeeld, dat Rusland, afziende van de onderteekening van een formeel Vredesverdrag; den oorlogstustand met Duitschland – Oostenrijk-Hungarie – Turkije en Bulgaarie voor geeindigd verklaart. Tegelijkertijd is er bevel gegeven tot volledige demobilisatie van de Russische Krijgskrachten op alle fronten.

Rusland is niet meer in oorlog: neemt geene voorwaarden, laat Duitschland vrij, tot later nog de beste oplossing. Van Trotzky was niets te verhoopen van de burgerij, alles was voor sociale hervormingen, die onuitvoerbaar waren.

Oekraine heeft afzonderlijk vrede en handelsverdrag gesloten met de vijanden. De Russische fondsen klommen 3 à 4%. De wissel ging van 42 – 44.5 gulden voor 100 s.

Duitsland en C. is blijde men vlagt men hoopt op eten maar er zal niet veel zijn in Rusland. In Petrograd is hongernood. De Franschen en Engelschen maken er eene hongervrede van, met alle man maken ze vrede als er te eten is. Dus eene vrede als deze vers: over vrouwen stemrecht

“‘k Droomde eens zelf, ik was een hen,

Legde een eitje in mijn ben

En toen ik wat bekomen was

Zag ik, dat ’t een windei was.”

Kakelen is geen eieren leggen