Donderdag 3 oktober 1918

Het weder is beter.

Overal is er vooruitgang, ook de Belgen liggen nu bij Roesselaare tot Handzaame, en zijn ook over den ijzeren weg naar Meenen. In Bulgarie is het geheel wapenstilstand, en daar zal men de veroverde gebieden ontruime. Servie en Roumanie. Wilson heeft eene groote rede gedaan, onder andere: er is geen toekomst voor de Hohenzolerns noch van de Habburgers, dat wil de twee keizers, en gevolgen bedoelen, met het Duitsche volk, daar kunne wij mede handelen. Nog al stout gesproken. De Amerikaanse bankiers hebben de staat VS alle hulp geboden, tot den laatsten dollar.

Bij onze geburen de Hollanders, is het ook erg met de voeding. Den toegang naar Holland is zeer moeilijk, en alleen meer over Galder. In de nieuwe Kamers is het ook niet pluis. De socialen willen de oude ministers in beschuldiging stellen. Nou, hoor, zeggen ze. Suse Groeneweg, het eerste vrouwelijk Kamerlid stemt met de socialen.

Men zegt dat Roesselaere in brand staat, even als Kamerijk. De Belgen bestrijken al met hun geschut de spoorweg Gent Brugge.

De doctor is mijn zegsman.  Ik heb hem van morgen laten roepen, ik had hartkloppingen. Beter. Goede dank. Iedereen kent den oorlogtoestand en allen hoopen met nieuwe jaar, alles uit. Was het zoo maar zoo, maar er kan nog veel gebueren.

Dupret, senator, heeft al zijne pachten opgeslagen, sommige 50, 25%. Josef Vermeulen, brengt de huur, vroeger 0.50 fr., nu op 1,50 fr. per roede. Zoo verhuurd ook Cees Hollanders, het kerken boschke, dat hij nu gekocht heeft. Is dat ook geen woeker? Of is het maar haar terug halen bij de boeren.

2 thoughts on “Donderdag 3 oktober 1918

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *