Vrijdag 1 november 1918

Allerheiligen

Schoon weder, zonnig, koud.

Met den oorlog gaat het nu hard. Turkije heeft een wapenstilstand aangevraagd en hij is geteekend met Calthorpe vic admirale. De voorwaarden zijn in voordeel der Entente. De Dardanellen zijn nu open. De Zwarte Zee is vrij, de Engelsche zullen te Odessa landen. Groote voorraad graan en olien en petroleum komen nu zeker vrij. Constantinopel dat nu 460 jaar onder de Turken geslaaft heeft komt vrij, ook alle de Balkan en Europeaansche volken. Voor Engeland is het eene groote overwinning, nu heeft hij een ring om de wereld. Hongarije is nu een republiek, daar heeft het huis Habsburg gedaan, zijn nu geheel onafhankelijk. Het Alpengebied met Weenen en Bohemen heeft ook nog een afzonderlijke staat gevormd. De Tsjechi-Slovaaksche Staat (midden Bohemen) aanziet zich ook al buitenslands. De vloot is aan den nationale raad van Agram overgegeven. De demobilisatie is in vollen gang. Fiume (oorloghaven) heeft zich overgedragen om onder Italie te komen. Te Triest zullen de Amerikanen landen. Oostenrijk Hongarië vraagt een wapenstilstand aan Italië. De italianen hebben groote successen, trekken de Piave over (de koning erbij) en hebben 50 duizend gevangen en 300 kannonen buit gemaakt. Geheel het front wijkt, Engelsche, Franschen, Amerikanen helpen goed. De Britten doen een aanval Zuidwestelijk binnen Oudenarde. Van de Noordzee is er strijd. in Hongarie is het Karaly, minister president, schoonzoon van Andrassy, de vroegere minister president was, Hadik, zwager van Andrassy, de minister (doorstreept: president) in Oostrenrijk en ook minister president Lammasch stemt in alles toe om de Keizer te redden, maar het zal niet gaan , de bevolking trekt aan officieren en aan generaals, de keizerlijke concorde van Kipi, waar niemand iets aan kan stutten. In Budapest lagen 60 duizend soldaten, overal waren machiengeweren opgesteld, maar de soldaten sloegen bij de studenten en arbeiders, men plunderde eenige rijke huizen en roofden de stad leeg, ook de reizigers en alle was gedaan, er kwam een Raad bijeen en alles was afgeloopen in bloedige revolutie. Duitschland zend nog maar nota, maar Toek maakt de voorwaarden, men is niet genegen op genade over te geven, dat dit beteekend “verslagen”, maar er zal geen andere weg blijven als overgeven zonder voorwaarden. Wapenstilstand op de te stellen voorwaarden, duikbooten, wapens, Kruppfabrieken bezetten, gebieden ontruimen enzovoort. Wel hard maar de Keizer deed het niet, maar hij is niets meer, hij kent de spreuk wel, alles verloren fors l’honneur, dat is ook iets voor hem, maar zijne soldaten zullen niet meer willen. Ze zien de neerlaag onvermijdelijk.

In Meerle is iedereen tevreden, de landverraders heben hunne afscheidsfeest gehouden over eenige dagen, er gaat niets meer weg en nu beginnen ze bang te worden. Antoon van Gils en Joe Antonissen hebben samen een huis gekocht aan het Hoekje. C. van Gils zit te Meer, andere zitten allen in het naauw.