Zondag 3 november 1918

Verleden nacht weer veel geregend.

Er is geen bijzonder nieuws, als verslagen over de groote gebeurtenissen. De Duitsche Keizer  is naar het groot hoofdkwartier vetrokken. De Rijksdagcommissie heeft hem Delbruk achter na gezonden om zijn ontslag te vragen (zoo melde Breda). De Duitschers willen de jongens van 18 to 35 jaar in België laten, als de Franschen en Belgen willen beloven dat men ze niet zal oproepen (tot heden geen besluit). De posdienst met Antwerpen is al sedert acht dagen geschorst