Maandag 4 november 1918

Zeer schoon weder.

Ik ben vandaag jarig. 71 jaar geworden. Wij hebben het gisteren gevierd. Familie Rommens was ook verzocht.

Belgen hebben met samenwerking 19 dorpen bevrijd aan Deynze en Oudenaarde, ook is ver voortgang aan de Zeeuwsche kust. Selsaate is genomen, ook beschoten. De Duitschers namen de jongelingen van 17 tot 35 jaar mede, ook vee en paarden. Ze betaalden met bons. Vele menschen vluchten in Holland. De draad was op vele plaatsen verbroken, ook het vee dreef men waar men kon weg. N.R.C. 3 november: De Italianen moeten veel gewonnen hebben, men schrijft 50 duizende gevangen en honderde kanonnen en ander buit, het zal eene vlucht geweest zijn en niet meer vechtachtig.