Dinsdag 5 november 1918

Zeer slecht weder, geheel den dag fijnen regen.

Oostenrijk Hongarie heeft een wapenstilstand met Italiƫn, onder zware conditien, onder ander vrije doortocht door de Entente over het geheel gebied, het gebruik van ijzer en waterwegen, het recht van opeisching. Binnen 15 dagen alle de soldaten ontwapend. De duikbooten en oorlogschipen afstaan. De helft van alle wapens enzovoort en later de groote vredevoorwaarden aannemen. Nu is Duitschland gansch alleen. De Russiche Oekraniers hebben Lemberg (Oostenrijk) ook al ingepalmd. Het Oostenrijksche Hongarische leger is verloopen. De gevangen breken uit, de legerkampen maken zich vrij en de soldaten gaan naar huis met vreest voor diefstal, moorden, brandstichting en burgeroorlog. De nieuwe raad vraagt al vrijwilligers om de orde te bewaren. Alle keizerlijke instellingen zijn ontbonden. De Keizer heeft het commando van het leger overgegeven. In Hongarie weet men niet of men republiek of monarchie zal voorstellen. De Italiaanen hebben Triest en Trente bezet, Udine is ook veroverd. Groote vreugde in Italien. De Koning heeft de veroverde streken bezocht, overal Te Deum en feestviering. De krijgsgevangen telen 100 duizend en 2200 kanonnen.