Woensdag 6 november 1918

Nat, regen, mist.

Het leger der Oostenrijkers dat eertijds een der machtigste legers van Europa was keert in wanorde terug, en heeft 300 duizend man met geheele staven en meer 5000 kanonnen buit gemaakt. De Serviers hebben Belgrado hoofdstad ingenomen en hebben nu het land geheel vrij. Tusschen Sambre en Oise kanaal en Schelde maken de Britten 1000 man gevangen en 200 kanonnen. De Belgen hebben den vijand over het kanaal terug gedreven (Gent-Terneuzen). Gent is uit Westen, Noord en Zuid ingesloten. Valenciennes is ook al ontruimd. De Amerikanen staan op 10 of 15 mijlen van den spoorweg Momtomedy-Hisson, dit verlies zoude een zware slag zijn, daar er dan alle Luik-Namen-Charleroi en Luxemburg overbleven, die nu al volgepropt staan. De groote oorlogsraad van alle landen zetelt te Versailles, maar er is niets bekend.

Josef schreef van het front op 27 (doorstreept: october) september dat ze gereed staan om als verplegers op te treden en die ontvangen wij november 7. Jozef schreef van het front 11 october, dat ze in België waren den eersten dag 15 kilometers, dat de piotten niet te houden waren, dat ze gevaarlijken oogenblikken beleefd hebben en ook voelt men in Meerle den wind van den Ijzer nog niet, wij weten wat wij moeten doen (bedoelt de smokkelaars en landverraders). In de zomer wierpen Belgische vliegtuigen portretten van den koning en koningin, die men vond in het koorn. Ook gazetten Le Courrier de l’Air en nu aan de Duitsche soldaten, gevonden tusschen Minderhout, Meerle en ook in onze hof bij Mieke Damen. Ik bewaar die stukken en schrijf ze af.

1) Bayern! Es ist genau bewiesen worden, dasss ende september ein feindlicher Angriff von Deutschen Generalstaf erwartet wurde. Ihr wisst selbst wie viele Bayrische Divisionen eingesehst wurden um diesen Angriff aufzufangen. So sind die Bayern noch mals, wie es schon so aft der Fall gewesen ist geoffert worden. Der Preusse hat wieder einmal die Bayern ausgenutzt. Er sorgt immer darfür, dass die bittersten Kampfe un die schwersten Verluste den Bayern zu Teil erden.

2) Deutsche Soldaten! Die Turkei und Bulgarien sind auf den Felde geslagen worden. Oesterreich verlangt sofort den Frieden. Ludendorf hat sien Entlassungsgesuch einige reicht Weshalle? Jede Minute landen neun amerikanen in Frankreich, während dieser letzten Wochen komt ihr getötet worden, oder, was noch schlimmer ist, af Lebzeit verstummelt werden. lohnt es sich das sollt ihr überlegen.

Men strooide ook nog afbeeldingen, den voortuitgang op de fronten met teekening aanduidende. Allen deze voorwerpen zijn per vliegmachien geworpen geworden, zeker ’s nachts.

De smokkelaars willen allen verhuizen, zijn bang, ook de boteren eyeren leveraars, dit zegde mij vandaag leutnant Schmiele, ook dat Jo de Kort in Vilvoorde zit, dat hij nog twee reizen naar Brussel en Antwerpen. Zij wilde ziek zijn, Schmiele ook, maar doctor arts maakte ze gezond en daarom komt ze nog niet af.