Vrijdag 8 november 1918

Goed weder.

De Duitsche afgeveerdigde zijn vertraagd en komen te laat aan volgens opgegeven tijd en plaats. Geen nieuws als dat er overal nog druk is maar in Vlaanderen weinig gebeurd met het slechte weder. Rond Gent geen verandering. Vandaag ben ik naar Mariefelt geweest om de gekookte en betaalde kunst en oudheid voorwerpen te halen, die zijn in den namiddag te huis gebracht en ook twee koffers voor hun om te bewaren. Ik betaalde voor eiken boomen 300 frank voor de andere voorwerpen 100 marken. Het waren vele en rare voorwerpen. Er loopen daar zeer vele kooplieden om hout, vee en alles om maar profijt te maken.