Zondag 10 november 1918

Schoon weder.

Gisteren melden de gedelegeerden dat ze van Foch de voorwaarden voor een wapenstilstand ontvangen. De onmiddellijke staking der vijandelijkheden was door Foch verworpen. Berlin 9 novemeber 1918. Télégramme. De Duitsche keizer afgetreden. Ebeert (socialist) rijkskanselier verkiezingen voor eene Duitsche constituante. De Hertog van Brunswijk treed af. In Duitschland staat alles bijna stil. Allen sluiten aan de soldaten en brugerraden. Er is bijna geen verkeer meer met ijzeren wegen, telegraaf en telefoon. De politie is ontwapend. De soldaten en burgers doen politiedienst, bewaken de banken, deze nacht kwamen er treinen met Hollandsche arbeiders men schat 15 treinen met 20 duizend man uit de munitiefabrieken van Krupp. Ik kan niet alles schrijven, de gazetten staan vol. N.R.C.