Woensdag 13 november 1918

Goed weder.

De Engelsche hebben nu Mons bezet daar leden ze hunne eerste neerlaag in 1914. Gent is door de Belgen bezet en toen de wapens neergelegd. De Britten hadden Ath bereikt, Rocroi lag in hunne linien. De Italianen liepen tot Charleville en dan naar de Maas, waar men bij Dochery reeds was overschreden en zoo na Stenay Juvigny en Danville, en daar was de linie niet veranderd. In Holland, verwachte men groote vreugde maar men was maar onverschillig.

In Duitschland is de Revolutie geheel uitgeheid. Clemenceau, zegt in de Kamer, Duitschland is geheel uitgeput, maar wij voeren een oorlog voor de Menschheid, daar om zullen wij Duitschland steunen (voedsel geven).

De laatste onderhandelingen over wapenstilstand hadden plaats te Bethondes een halve uur van zuid oosten van Le Franc Port, in den salon wagon van Maarschalk Foch. Het Kasteel hoort toe aan de Markies de Laigue, en is genoemd Le Chateau des Bonhommes. De Cuitsche Beldorfs koerrier hadt moeilijkheden gehad, ook een vliegenier bracht een gedelegeerde, over den straat weg op 1000 m met een D. en twee witte wimpels.

Zondag danste de Duitschers op de markt te Selsaate maar toch maakte men ze al dansende krijggevangen. Belgisch leger doet zijn intrede op zondag te Brussel en te Antwerpen.

De vredevoorwaarden zijn gelijktijdig en geestdriftig openbaar gemaakt te Parijs en te Londen.