Vrijdag 15 november 1918

Schoon koud weder.

Gisteren kwamen onze meisjes aan. Overal is er kermis gekomen, en ook zijn onze inwooners uit gevlogen. Er wat nieuws. Bij Jaan Vermonden zijn deze nacht alle de ruiten ramen slagvensters toogen buffet pinten kassen en geleiwerk stuk geslagen, en dan goed nieuws. Deze nacht zijn om twee uren Lt. Schmiele met twee karren P. Mertens, C. Peemen met de geweren omlaag stil aan naar Hoogstraten getrokken naar de Heimat. Wat geluk van de dwingelanden verlost te zijn. Vreugde was er overal. Ik ging vroeg zien, wij riepen de kasteel heren gasten bij een, en ieder kreeg zijn goed terug, er waren daar 3 wagens, en dan bleef er veel voor ons. Santvliet kasteel was goed zuiver en onder houden. Ik kreeg van hem nog eene kaart. Dat hij mij dankte voor de hulp hem drij jaren bewezen, en hij wenschte mij nog vele gelukkig dagen. Ik wil geen prijs van hem, ik eerde hem voor Meerle volk en dat was alles.