Maandag 18 november 1918

Eerste sneeuw.

Weinig oorlogs nieuws.

Joelstra, social, schijnt zich terug te trekken uit de revolutionaire beweging in Holland. Men dreigt met werkstaking, maar toch zullen er weer vele toezeggingen gebeuren, tot verbetering van de werkmanstand.

Onze uitgeweekene vlugtelingen schijnen maar moeilijk verblijf te vinden in Holland. De eyeren zijn nu op 40 centen gebracht, echte woekerprijzen, die koopers loopen met een pak naar Antwerpen en daar waren ze tot 1,50 f tot 2,00 f het stuk.

Wat zal er gebeuren met boter van 11,50 f per k., en de aardappelen 25 f% kil., die prijzen moesten de helft verminderen, maar er zijn nu geene bevelen hoe het moet gebeuren. De Duitschers kregen uit Meerle (JVD Heuvel) boter, de botercentrale bekwam er al lang geene, en nu zijn de Duitschers opgetrokken en bleven 12 000 f schuld, nu vraagt JVDH mij raad, ook een [?] die een prijs moest krijgen, zoo zijn de eyer op koopen ook. Jo Havermans en Henri Vlaminckx, de laatste zoude eyeren verkoopen als den dienaar van de Lt. zijn gerief hadt, aan ons gebeurd. Het vleesch is nog 10 fr maar zal verminderen. Het vee is ook vermindert, er is nu al te veel, het zal nog verminderen.