Woensdag 20 november 1918

Mist, donker weder.

In january zullen de vredes onderhandelingen te Versailles bijeen komen te Parijs verblijven. Er worden al voorbereidende zittingen gehouden.

De Belgen marcheerden Baesrode, Dendermonde, Aelst, naar Mechelen is een regiment cavalerie. De vijand liet een ontzaggelijk buit achter, auto, tanks, lokomotieven en magazijn. de soldaten verkochten alles geweeren, kleederen, paarden, getuigen, vee enz, alles aan spotprijzen.

Dynsdag avond om elf uren kwam de soldaat Karel Van den Broek net zijne moeder voor een dag naar zijne familie te Meerle, hij hadt ook geheel den veldtocht in de Vlaanderen gemaakt. Ik heb hem gaan groeten, hij was groot sterk geworden en was goed gekleed in zijn kakki geel groen kleedsel.

Er komen er nog meer verschillende waren rond Antwerpen. Van onzen Josef hooren wij niets. Men bevestigd de dood van Josef Adriaensen en P. Aerts.

Broekmans Frans was in den schoen atelier, moest ook in den strijd voor Vlaanderen, is den eerste dag gekwetst en ligt in Calais, volgens zijne kameraden, hij was 3 jaar buiten strijd.

Men meld (Maandag 18 Nov.) dat de Engelschen met muziek aan het hoofd den optocht naar den Rijn begonnen zijn. De Franschen zijn ook over de grenzen gerukt en heben in Lotharingen de eerste stad Chateau Salins bzet, en in den Elzas de stad Mulhausen.

De uitlevering der Duitsche volgt en ze zijn al in zee. Dit alles is voor de Duitschers de grootste vernedering.

In Holland heeft men met weemoed de scheiding der terug keerende Belgen gevierd op Alberts naamfeest. Rotterdams sociaal congres is bij woorden gebleven. Overal is de Koningin in den weg hier toe, dat moet ze maar henen gaan (vrouwenkiesrecht, onbinding en afschaffing 1e Kamer en 8 uren werkdag)