Donderdag 21 november 1918

Mistig koud weder.

De Belgen hebben in Brussel, Antwerpen en Mechelen & de Franschen in Metz hun blijden intocht gehouden.

De Turken hebben de stad Bakoe, voor de hele wereld beroemde petrol bronnen, aan de Engelschen en Russische troepen moeten afgeven.

In Duitschland willen ze eene constituante Volksraad kiezen, maar het loopt niet van stapen. De Koning van Engeland heeft eene rede gehouden tot het Parlement onder andere, bedoelende het H. Land. Roem aan allen bij die in Mesoptamie in de krijgsgeschiedenis, voor het christendom het ontroofde goed terug gewonnen heeft, waarvoor eeuwen vergeefs gestreden en gebloed hadden (verovering op de Turken van Jerusalem) en dat aan de Joden en Christenheid zal ten goede komen, en meerdere heldendaden.