Vrijdag 22 november 1918

Goed weder, wat zon.

De Koning van Engeland heeft de vloot bezocht en daar na is ze 70 mijlen in zee gesteken om de af te leveren duik booten in ontvangst te nemen. Alles liep korect af, de Duitschers mochten niet spreken en niet aan land gaan. De Amerikanen zijn de grenzen van 1914 over getrokken, betreden ook Luxemberg. De Franschen komenin Lotharingen, bezetten Colmar. In Belgie zijn de vreemde soldaten welkom, en worden gevoed niet tegenstaande eygen nood. De Koning en Koningin hebben hunne intocht in Antwerpen gedaan, dynsdag l.l. met de 2 zonen, bezochten het stadhuis en daarna Te Deum door Ms. Mercier.

Op Maandag 18 November verschijnen de Belgische dagbladen, Etoile Belge, Peuple, Dernière Heure, Patrie, Laatste nieuws, Handelsblad op een blad allen. Wij zien er niets van, post dienst is al 10 dagen stil.

Het ministerie heeft bedankt. Er wordt een ander gevormd. Socialen, Liberalen en Katholieken maken er deel van, De Brocqueville ook.

Vandaag om 3.15 n.mid. kwamen er hier 17 belgische ruiters, van Antwerpe er waren er bij van Beirendrecht, wij logeerde de paarden in den Elsakker, en mannen nog in het dorp. Het was vreugde, ik bedeelde sigaren en ze dronken koffie bij ons.

In Meerle waren het allen walen, 5 waren er op de Dreef. Overal wapperde de driekleur.

Ant. Tout heeft gisteren nacht zijn koe en geiten komen halen met eenige Hollanders allen gewapend. Aug. Michielsen is heden ook in 8 dagen verlof bij ons geweest, hij was veroordeeld van 20 jaren gevang voor dienstweigering, of zijne plaats te verlaten en op een ander te gaan staan, hij heeft 19 maandan in de gevangenis geweest. Hij was in kakki een hadt forte brave minne. De zoon van Van Dyck is ook over geweest voor een dag. De zoon van Jan De Bie is al eene maand te huis van een uitgewisselde krijgsgevangen en was ziek. Men vertelt dat Jagenau. De oude secretaris van Hoogstraeten en Tertraats in Casterlé gevlucht zijn, en dat de boeren ze boycoteeren.