Zondag 24 november 1918

Schoon weder.

In de kerk zijn eenige soldaten en ze hebben alle goed uitzicht, en zien er te vreden uit. Ik ga met Antonie naar  Merxplas om er de zaken wat te regelen.

In Hoogstraeten zien wij de verwoeste huizen, de ramen allen met planken toe geslagen, eene echte verwoesting, wel verdiend.

Onder weg overal soldaten die terug komen, en overal vreugde en vlaggen op alle huizen. Met den avond koom ik in Merxplas.