Dinsdag 26 november 1918

Redelijk nat weder.

Ik kon gisteren met een bezoek ooms graf niet bezoeken, maar nu ben ik er met Antonie naar toe gegaan, maar wat viel mij dit pijnlijk mijn beste en trouwe broeder, daar onder de natte kille aarde te weten rusten, na een kort gebed verliet ik gedrukt den dooden akker, en aanzag nog maals de rustplaatsen van vader en moeder zaliger, oncle Piet, Carolina mijne zuster, graven van oude kennissen maar ik vond geen kruis of graven meer, wat is het leven van den mensch en toch zijn wij zoo er op uit en geven ons zoo veel moeite.