Donderdag 28 november 1918

Schoon weder, de zon gezien.

Ik ga naarde bosschen zien van Berkelaar, zet er werklieden in den gang, en des namiddag naar de velden. Overal zag ik dat oom dood was. Nat en water.

Er loopen in mijne afwezigheid een inzamelaar rond in de gemeente om geld in te zamelen voor oorlogsweezen, hij liet 1/3 aan de commiteiten, en dan kregen ze eene looden punt van de Koning, maar de minste gift moest 30 mark zijn. Vele gaven 31 mark, hij liep maar in de buitenwijken rond, eene aftroggelarij in het groot.