Maandag 2 december 1918

Koud weder.

Wij ontvangen een tweede brief over Josef van Leuven, Vital hadt hem al afgewacht. Het nieuws is verteld door Const. Van De Heyning, die was in Gent bij eenen Leunen van Hoogstraten geweest en die hadt hem zoo verteld.

Ik ben bij makkers van Josef Van Nueten geweest en die zegde dat ze Josef hadden zien weg dragen, was hij dood of gekwetst dat wist hij niet.

Onze meisjes spoorden naar Hoogstraten, om daar Leunen te zien, maar er was geen Leunen te huis geweest, alleen hadt hij aan zijne moeder geschreven dat hij zoude aankomen. Bovengemelde gebeurde dan te Deurle boven Gent.

Hendrik Smits kwam deze avond bij mij, en zegde dat Josef te Selzate gevallen en begraven was, dat hij te paard getroffen (rijdende) was, met dat nieuws leven wij voort.

Ik ben zonder hoop omdat er geen brief of kaart komt.

Hij is bij de 4de Divisie, en die schijnt aangeduid om naar Dusseldorf te trekken, rede te meer om te schrijfen of te komen. Waar zijn zijne kameraden? Wat schoone taak eenige woorden te schrijven aan bekende van gevallen kameraden. Wat aardige zeden.

Deze middag trekken Antonie en Julia naar Antwerpen om nieuws om vaste berichten te bekomen. Hoop doet leven.

Jan Verbunt en Alfons stonden bij elkander eer komt een bal, die doorschiet Jan en rukt een stuk uit den kapoot van Alfons. Jan leefde nog drij dagen in veel pijn.

Eene Van Gils van Louis schijnt ook dood te zijn.

Er was vandaag bij ons zulk een bezoek met mijne afwezigheid, dat er 25 mannen in huis geweest zijn over alle onderwerpen te spreken.

De boerderij van Marie Rommens is heden ook verkocht groot 4,95 hectaren, 22 duizend franken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *