Woensdag 4 december 1918

Droog gebleven, mistig.

Deze morgen zijn vier smokkelbazen naar Turnhout gevoerd met den tram. Cees Jespers, P. Broekmans Dreef, H. De Meester en Louis Antonissen uit de Mosten en Adriaan Van Den Heyning, allen gepatenteerde buk verkoopers, ook zulk getal uit Meer. Jan Herijgers, zoon van Toon een Van Hees.

De commandant hadt bij ons al sargien gehaald, ze hebben meest in den amigo geslapen. Met twee gendarmen en twee soldaten zijn ze weg gevoerd.

Tegen avond kwam de soldaat Leunen bij ons, en vertelde dat hij onzen Josef gezien hadt te Zarren Linden in Oost Vlaanderen dat hij hem binnen riep: Leunen wanneer gaan wij naar Meerle. Hij was op den biljard aan het spelen, wat over wit en zwart gesproken, waren ze gescheiden, au revoir. Later eenige dagen daarna ontmoette hij een musikant van het 20e, vroeger 10 Reg. en hij zegde de complementen aan Van Nueten. Hij antwoorde, Van Nueten is weg gedragen, meer wist hij niet. Hij was zoo danig aangedaan dat hij niet wist of hij dood was, gekwetst (maar hij zal het niet gaarn willen zeggen). Hij moet een gekwetst gedragen hebben uit de eerste linie en dan maken de Duitschers een gordijn vuur kruisvuur tusschen de eerste en tweede linie en hier mede zoude hij getroffen zijn.

Wij zijn nog altijd in het onzekere, maar Gods wil geschiede, hoe zeer het hart ook bloedt.

Vandaag zie ik nog een trompetter Sus Wilbordts uit de La Havre en die zal ik een brief mee geven om inlichtingen over onzen Josef. Frans Broekmans en P. Aerts, allen achterblijvers en zonder vast nieuws van leven of dood.

Het Regiment van Josef ligt nu al te Herve en zit nu al in Duitschland. In Luik heeft het den koning helpen inhalen, den Prins Leopold aan het hoofd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *