Zaterdag 7 december 1918

Goed weder.

De Belgen liggen in Aken en hebben strenge maatregelen voorgeschreven, juist zoo als de Duitschers hier in Belgie deden.

Onzen Duitschen Czaar Leutenant Schmiele is van de landweer, Neuss. Het volgende lezen wij in de Gazet van Hoogstraeten, die in oorlogstijd niets durfde zeggen, van dat er in Hoogstraeten gebeurde, dus ook een eerste bange haas of spilzak.

“Op December heeft de Belgische 3de brigade ruiterij de stad Neuss bezet. Dit bericht herinnert ons de duitsche bezetting van den Landsturm Neuss, die we hier in 1916 hebben gehad en waar van de spion-dictator Schmiele van onzaliger gedachtenis deel uitmaakte. Onze mannen zullen nu toonen dat ze ginder ook passen kunnen geven.”

In Meerle is Schmiele 3 jaar verbleven op het Santvliet van Ms. Dupret, en gaf daar de passen bevelen aan Meerle, Meer en Minderhout. Wij noemen hem in het genipt de Baron van Santvliet.

In Engeland heeft een schoone intime zaak zich voorgedaan. Gewezen Keizerin Eugenia weduwe van Napoleon III 92 jaar heeft te voet steunende op hare neef Prins Napoleon en zijne vrouw Clementina dochter van Leopold II eene bedevaart te voet (wilde dat zoo hebben) gedaan naar het graf van haren gemaal en haren zoon Louis, op 20 jarigen ouderdom in het Eng. Zoulou land gevallen, om daar te bidden en ook hun de tijding te brengen dat Frankrijks onrecht hersteld was dat de Elsas en Lotharingen met het moederland vereenigd waren, en dat de oude fransche eer ongeschonden was wedergesteld. Nu kan ik sterven.