Woensdag 1 januari 1919

Heden beginnen wij een nieuw jaar, het is te hopen dat het gunstiger weze als 1918, en dat het dan goede vrede brenge, wij zijn nog maar in den wapenstilstand, maar de vrede onderhandelingen zullen rond 5 January beginnen.

Vandaag is het weder beter.

Er zijn in Maxburg 3 werklieden aangehouden, men zocht den bestuurder Meyers Bonnet ook te hebben, maar hij is langs eene achterdeur weten te ontsnappen en verblijft in Holland.

Bij Henri de Meester heeft men komen zien hoeveel geld ze in huis hadden en uitgewisseld met de marken (10 000 fr.) ook bij de andere smokkelaarsbazen.

In Turnhout waren zoo vele aangehoudene dat er in de gevangenis maar 25 cellen meer beschikbaar waren.

Overal hoort men men van stelen rooven moorden in soldaten verkleed en met revolvers gewapend. Alle maar om geld, alles is weer zeer duur. Rooie verkens 9 à 10 fr. de kil. Eyeren weeral 1 tot 1, 25 per stuk. Boter kan met niet krijgen, de prijs is 10fr, maar rondloopers geven meer en koopen alles op, boter, eyeren, spek, enzo. zoo dat het erger is dan voor den oorlog. Er is nog weinig beterschap te zien. Boeren doen de beurs vol.