Donderdag 9 januari 1919

Redelijk wat kouder.

Gisteren rond 10 uren komt er een automobiel bij mij aangereden met een soldaat, een gendarm, een inspecteur van het NC en een inkaseerder van de Nationale Bank, en men laat bij ons de vier ksiten op de marken, juist 815475 mark 1 penning, wij hadden nog over in belgisch geld 55313 fr 28 centen (121.30 mark) er bij zoo dat was ruim een millioen dat 10 dagen bij mij op de kamer heeft gelegen.

Er zijn eenige fouten in de uitwisseling, wij hebben al dagen moeten zoeken, en nog niet alles gevonden. Het is beswaarlijk andermans geld.