Vrijdag 10 januari 1919

Goed weder.

Wij krijg het bezoek van een inspecteur Willems, en die leest ons voor dat de secretaris niet doet, hij leest ons voor wat hij in de beraadslagingsboek geschreven heeft, dat er geen enkel boek, kasboek, magazijnboek bijgehouden zijn, hij bedreigt met straffen en geen levering meer van eetwaren in geval men kwade wil blijft toonen. In het Commiteit weet niemand iets van die zaken. Secretaris is een toe boek, maar nu is er geen uitstel meer. Werken of niet werken.