Zondag 19 januari 1919

Schoon weder, bijna lente weder.

In Duitschland blijft het burgeroorlog. De leider Liebknecht, die onder den oorlog gestraft en opgesloten is geweest, als tegen den oorlog, zijnde ook lid van den Rijksdag is vermoord door zijne leider die hem moesten aanhouden ook hetzelfde is gebeurd aan eene vrouw Rosa Luxemburg, die ook bij hare aanhouding vermoord is. Het ware hevige socialisten en waren van de partij afgescheurd en wilden met geweld het bewin in handen krijgen. Ongelukkige voorvallen, droevig einde. Nu willen de werklieden staken en vechten.