Woensdag 22 januari 1919

Winter, het vriest veel.

Het vredecongres is geopend op January 17 om 3 uren. President Wilson antwoorde en stelde voor Clemenceau voorzitter van het vredecongres te maken, het weerdt met algemeene stemmen aangenomen. België heeft drij afgeveerdigde, Van Den Heuvel, Van de Velde en Hymans. Alle de afgeveerdigden komen goed overeen. Men spreekt Fransch en Engelsch en de debatten worden in beide talen uitgegeven. Wilson heeft in Rome ook de Paus bezocht, het onderhoud duurde 12 à 15 minuten en gebeurde in de Fransche taal. De Fransche taal is de diplomatieke taal sedert het tractaat van Munster 1648.