Vrijdag 24 januari 1919

Zeer koud, stil.

Meisjes gaan naar Merxplas. Men verkoopt veel patatten, prijzen stijgen tot 19 à 20 frank. Men denkt dat den handel vrij is. Gemeente niets ontvangen. Dappers krijgen gedaan en zullen kunnen gaan werken. Schoolsoep subsidi is ook gedaan tegen 13 February zeggen de toezichters die staan hier alle dagen, reizen maar werken bijna niet, verkoopen wat ambras en woede. Zeker leegloopers vroeger.