Zondag 26 januari 1919

Winter en het sneeuwt vandaag.

Maar weinig nieuws. De vredeconferentie houdt zoo maar afzonderlijke vergadering. De Duitsche Keizer schijnt in het hoofd geraakt schrijft de G.v.H.

Mijnheer Stas is naar Gent, het marken wisselen is gedaan. Hij ging vroeger te Rotterdam naar den doctor en nu een of twee maal naar Breda. Geldzucht.

Adele en Martha zijn naar Merxplas om te helpen inpakken.