Woensdag 29 januari 1919

Veel winter, er ligt nog sneeuw.

(doorstreept: wij) Weinig nieuws. De vredeconferentie werkt zeer langzaam.

Pioef, garde te Minderhout schiet op een soldaat die met zijne dochter liep. Hij is in het gasthuis. De knechten van Jageneau zijn aangehouden. Jageneau is ook beschuldigd dat hij revolutionaire schriften naar het front zond. Men straft streng, die hulp verleenden aan den vijand.