Vrijdag 31 januari 1919

Veel winter, stil.

Weinig nieuws.

Men kan bijna uit Hoogstraten niet meer naar Meerle. Men geeft maar twaalf toelatingen dagelijks. Wil men zeker door, dan  vragen de militaire (Belgen) tot twintig franken. Men onderzoekt in Meir nog den smokkel.

Schoolmeesters van het kanton loopen weer bijeen, nonnen ook, weeral bij te krijgen. Vandaag rijdt den tram voor de laatste maal. Er is staking, allen verhooging. Men vraagt mij de lijst de afgevaardigde voor de K. kiesvereeniging. De Vlamingen zijn tegen Versteylen en de Broqueville, zal men er betere vinden. Vernieuwe, hoofd van het ministerie van landbouw is afgezet. De burgemeester van St. Joris Wighene is afgezet. De Representanten Hendrickx en Augustijns zijn hunnen eertekens afgenomen,  Ridder van de Leopoldsorde, allen voor hunnen activistewerking.