Donderdag 27 februari 1919

Schoon weder.

Ik kwam ook in Hoogstraeten om succesierechten te betalen van oom Victor. Nieuwe reglementen over verkeer. Ieder moet een pas en een zelfszichtheidbewijs bezitten en dan een bewijs van burgemeester dat er [UE?] moet zijn en dat dan laten afstempelen in de surète of Zwaan te Hoogstraeten. Dus veel last door die militaire, schaffen eerst den tram af, doen ons nu te voet gaan. Velo is ook verboden, dus alzoo erg als de Boches.

Dinsdag 25 februari 1919

Goed weder.

Geene gebeurtenissen van belang, onze garde pakte de vrouw van Louis Boudewijns van Grazen met 2 kilogramkoffie nu gaat de koffie naar Holland en suiker komt naar hier, de boeren van Grazen zijn eerste smokkelmannen, maar altijd voer vreemde en voor veel centen, Van Boxel, men is er kwaad op in Meerle en die leverde de koffie, moei, moei. Verdeeling van boter voor de burgers 200 grammen per hoofd, de boeren en melkerijen moeten 150 grammen per koe en week leveren.

Zondag 23 februari 1919

Goed weder, koud.

Clemenceau heeft vele bewijzen van deelneming otnvangen. Zijn toestand is nog goed. Op 21 February is de eerste minister Kurt Eisner toen hij naar eene zitting doogeschoten van, hij was 52 jaar, was van de nieuwe socialisten partij. Volgende dag toen minister Auer in het lantdaggebouw met afschuw over de moord sprak kwam er een man achter eene gordijn uit en loste schoten op Auer, die zwaar gewond neder viel. Hij doode nog een kamerlid Osel en kwetste twee andere ministers Hofmann en Flauendorfen. Vrijdag of gisteren kwam uit Engeland of uit Ierland waar hij lang verbleef als gewonde soldaat en later in de munitiefabrieken werkte af behoorlijk in staat en hadt eene Engelsche jonge vrouw mede gebracht, die niets als Engelsch kan. Herman van de Walle is ook zoo afgekomen met een Engelsch vrouwke, maar in congé sans solde.