Zondag 2 februari 1919

Zeer koud, maar stil. De minister verklaard dat er voor meer dan 7 milliard marken in België uitgewisseld zijn. Er is ook veel ingeschreven op staatskistbons 5% a  pari. Er is 35 millioen gegven voor commissie. Gisteren vroegen ze alle papieren van uitwisseling. Men is zeer moeilijk om in de grenszone te komen. Vital wilde deze morgen naar huis komen, terug gezonden, was ziek en is naar Merxplas, moest eerst te Weelde een zegel van Surète publique halen. Erg bij zooals de Duitschers.