Dinsdag 4 februari 1919

Maar winter en winter.

De Belgische soldaten blijven even moeilijk om hier naar Meerle te geraken. Het is een aardig bestuur, niets beter aan de Duitschers, daar bij laten de soldaten zich nog omkoopen zegt. Die op zijn pas of een zelfzichtheid bewijs den stempel der Surète Publique niet heeft staan, kom er moeilijk door, om dien op uw pas te bekomen moet men naar de Weeldsche statie. Cees Boeren en de dochter van H. Knevels hadden hunne namen veranderd op hunne pas en moesten zondag naar Weelde, bang genoeg maar zonder fout of boete vrijgekomen. Er is een opstelling geweest van vee in Meerle. Er waren 131 paarden, 1474 stuks hoornvee, 446 verkens, 320 geiten, 13 schapen, 2997 kiekens, 56 duiven.