Donderdag 6 februari 1919

Wat sneeuw, niet meer zoo koud.

Weinig nieuws  van de vrede.

Geert Hofkens, die dagelijks voor de Duitschers sloeg, kreeg tijding om naar Turnhout te komen en is naar Holland geloopen. Sus van Tist Lauwerijssen moet ook gaan, is nog hier. Anders geen nieuws over de smokkelaars. Als dat de vrouw van Sus van Gils terug gekomen is, uit de vlucht. Sus durft niet komen. Het vee is veel beter koops, men geeft maar 3 ½ à 4 frank. Het vleesch is nog even duur. Men levert veel pataten, 19 à 20 frank % kilogram. Boeren moeten maar geld hebben. Voor een goede kieken vragen ze 12 frank, de eyers 50 70 centen.